Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn thủ tục Nhập Xuất Cảnh cho người NN và người Việt Nam định cư ở NN
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 
Nhập tờ khai gia hạn tạm trú cho người nước ngoài - Mẫu NA5 (Bản thử nghiệm) theo đường dẫnhttp://kbtt.catphcm.bocongan.gov.vn/tokhaithithuc/Page/TokhaiThiThuc/ToKhai.aspx
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam 
Nhập tờ khai cấp thị thực cho người nước ngoài trực tuyến - Mẫu NA5 (Bản thử nghiệm) theo đường dẫnhttp://kbtt.catphcm.bocongan.gov.vn/tokhaithithuc/Page/TokhaiThiThuc/ToKhai.aspx
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh 

Nhập tờ khai cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài trực tuyến (Bản thử nghiệm):

- Mẫu NA6 theo đường dẫn:  

http://kbtt.catphcm.bocongan.gov.vn/tokhaithithuc/Page/NA6/ToKhai.aspx

- Mẫu NA7 theo đường dẫn:  

http://kbtt.catphcm.bocongan.gov.vn/tokhaithithuc/Page/NA7/ToKhai.aspx

- Mẫu NA8 theo đường dẫn:  

http://kbtt.catphcm.bocongan.gov.vn/tokhaithithuc/Page/NA8/ToKhai.aspx

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh 
Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 
Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 
BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ THỊ THỰC VÀ CÁC LOẠI GIẤY TỜ VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH VÀ CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM 
BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ  THỊ THỰC  VÀ CÁC LOẠI GIẤY TỜ VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH VÀ CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam)

Thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam 
Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam 
Thủ tục gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực 

Trang đầu Trang kế12Trang cuối
 
 
 
 
 
6 điều bác hồ dạy
Skip portlet Portlet Menu
  • Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
  • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
  • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
  • Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
  • Đối với công việc, phải tận tụy.
  • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
 
Đang tải....
 
 
Thời tiết
Skip portlet Portlet Menu
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h