Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu đối với người nước ngoài NXC
Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Mẫu (Form) NA11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY BẢO LÃNH

CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM (1)

I. Người bảo lãnh:

1- Họ tên: ................................................................................................................................

2- Giới tính: Nam    Nữ                        3- Sinh ngày …… tháng …… năm

4- Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu):

5- Giấy chứng minh nhân dân số:................................................................................................

cấp ngày......................... cơ quan cấp: ......................................................................................

6- Nghề nghiệp: .......................... Nơi làm việc hiện nay:............................................................

II. Người được bảo lãnh:

STT

Họ tên

(chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Quan hệ

(2)

             
             
             

III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được thường trú tại địa chỉ:.....................................................

..........................................................................................................................................................

2- Đảm bảo về cuộc sống cho thân nhân sau khi được thường trú (3)

a. Về nhà ở:........................................................................................................................................

       Người bảo lãnh cung cấp hoặc cho ở cùng nhà

       Người được bảo lãnh tự mua

b. Về nguồn sống thường xuyên:

       Người bảo lãnh cung cấp tài chính để nuôi dưỡng

       Người được bảo lãnh tự túc 

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

Xác nhận của Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú (4)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại , ngày …… tháng …… năm……

Người bảo lãnh

(Ký, ghi rõ họ tên)

               
 
 
 
 
 
6 điều bác hồ dạy
Skip portlet Portlet Menu
  • Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
  • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
  • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
  • Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
  • Đối với công việc, phải tận tụy.
  • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
 
Đang tải....
 
 
Thời tiết
Skip portlet Portlet Menu
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h