Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu, hướng dẫn dành cho Cơ sở lưu trú
Mẫu đơn đề nghị Đăng ký nối mạng truyền thông tin người nước ngoài khai báo tạm trú.

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đăng ký nối mạng truyền thông tin người nước ngoài khai báo tạm trú.

                            Kính gửi: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP. Hồ Chí Minh -

196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3

                  

Tên doanh nghiệp: ....................................................................................

..................................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................

Số điện thoại: …………………Email………………………………………..

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: ............................................

- Số lượng phòng kinh doanh: …………………………………….…                  

- Máy tính: Có        ; Không           ; Mạng Internet: Có         ;  Không

- Số lượng NNN đến tạm trú trung bình 01 tháng: ………………..…

 

Thực hiện quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài (NNN) tại Việt Nam. Chúng tôi đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp quyền sử dụng chương trình “Khai báo tạm trú cho người nước ngoài” qua mạng internet.

Chúng tôi sẽ chấp hành các quy định về việc khai báo tạm trú, nhập và truyền thông tin tạm trú của người nước ngoài về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý Phòng./.

                                               

                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …... tháng …... năm  …… 

                                             Đại diện pháp luật doanh nghiệp

                                                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

* Hồ sơ đính kèm: 01 bản sao y công chứng giấy phép kinh doanh hoặc bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu.

 

 

                                                            

               
 
 
 
 
 
6 điều bác hồ dạy
Skip portlet Portlet Menu
  • Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
  • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
  • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
  • Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
  • Đối với công việc, phải tận tụy.
  • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
 
Đang tải....
 
 
Thời tiết
Skip portlet Portlet Menu
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h