Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu, hướng dẫn dành cho Cơ sở lưu trú
Thủ tục đăng ký sử dụng chương trình khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Internet

 

HUỚNG DẪN

Thủ tục đăng ký sử dụng chương trình

khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Internet

  

I. Thủ tục đăng ký:

1. Đơn đề nghị (theo mẫu do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ban hành, có thể tải về tại địa chỉ http://xnc.catphcm.bocongan.gov.vn/)

2. Bản phô tô Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập doanh nghiệp.

* Hồ sơ đề nghị gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

II. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ cấp tài khoản người sử dụng và hướng dẫn cho CSLT thực hiện KBTT của NNN tại CSLT theo quy định./.

               
 
 
 
 
 
6 điều bác hồ dạy
Skip portlet Portlet Menu
  • Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
  • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
  • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
  • Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
  • Đối với công việc, phải tận tụy.
  • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
 
Đang tải....
 
 
Thời tiết
Skip portlet Portlet Menu
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h