Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu đối với người nước ngoài NXC
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (NA5) 
Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân (mẫu TT02) 
Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân (mẫu TT02)
Tờ khai báo mất giấy phép xuất nhập cảnh (N17B) 
Tờ khai báo mất giấy phép xuất nhập cảnh (N17B)
Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú - Mẫu TT01 
Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú - Mẫu TT01
Thông báo kết quả xử lý hồ sơ đề nghị về Việt Nam thường trú 
Thông báo kết quả xử lý hồ sơ đề nghị về Việt Nam thường trú
Giới thiệu hồ sơ đề nghị về Việt Nam thường trú tới Công an các Tỉnh/Thành phố 
Giới thiệu hồ sơ đề nghị về Việt Nam thường trú tới Công an các Tỉnh/Thành phố
Tờ khai cấp lại thẻ thường trú(Dùng cho người nước ngoài đã được phép thường trú) 
Tờ khai cấp lại thẻ thường trú(Dùng cho người nước ngoài đã được phép thường trú)
Mẫu Thẻ thường trú cấp cho người nước ngoài (N11) 
Mẫu Thẻ thường trú cấp cho người nước ngoài (N11)

Trang đầu 12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
6 điều bác hồ dạy
Skip portlet Portlet Menu
  • Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
  • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
  • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
  • Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
  • Đối với công việc, phải tận tụy.
  • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
 
Đang tải....
 
 
Thời tiết
Skip portlet Portlet Menu
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h