Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu đối với người nước ngoài NXC
Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh (Mẫu NC14) 
Mẫu thống kê người nước ngoài tạm trú (Mẫu NA18) 
Mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài (NA17) 
Mẫu giới thiệu con dấu, chữ ký (Mẫu NA16) 
Đơn xin thường trú (NA12) 
Tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (Mẫu NA13) 
Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam 
Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú NA7 (Mẫu NA7) 
Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (Mẫu NA8) 
Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (NA6) 

Trang đầu Trang kế12Trang cuối
 
 
 
 
 
6 điều bác hồ dạy
Skip portlet Portlet Menu
  • Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
  • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
  • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
  • Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
  • Đối với công việc, phải tận tụy.
  • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
 
Đang tải....
 
 
Thời tiết
Skip portlet Portlet Menu
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h