Cổng thông tin điện tử Phòng quản lý xuất nhập cảnh    
Hướng dẫn thủ tục XNC cho công dân Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục XNC cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Đăng ký tạm trú người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
 
 
 
 
 
 
Biểu mẫu đối với công dân Việt Nam XNC
Hình ảnh về Hộ chiếu phổ thông Việt Nam

HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG VIỆT NAM

Bìa trước và sau.

Trang liền kề bìa trước và trang 1.


Trang 2 và trang 3.

Trang 4 và trang 5.


Trang 6 và trang 7. 
(Từ trang 6 đến trang 47 là như nhau).


Trang 48 và trang liền kề bìa sau.